Văn bản khác

Về việc cho phép đổi tên Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam thành Hội Phổi Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội phổi Việt Nam

Công văn 393/BCĐ của Ban chỉ đạo 896 tỉnh Hậu Giang về việc sao gửi văn bản

Về việc ban hành "Hướng dẫn quy trình quản lý thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam"

 
 
Powered by Phoca Download