Hoạt động Đảng-Đoàn

Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020 16:16

Lễ kết nạp đảng viên mới

 Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua Chi bộ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm chỉ đạo chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức nhiều phong trào thi đua, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng.

Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 09:35

Kết nạp đảng viên mới

Ngày 11/05/2020 Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho một đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Ngày 12/07/2019 Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là một trong những Chi bộ được Đảng ủy Sở Y tế Hâu Giang chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cho các Chi bộ còn lại thuộc Đảng ủy Sở Y tế.

Ngày 08/07/2019 Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang đã tổ chức kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú vào Đảng. Ngoài ra còn trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 4 đảng viên dự và trao thẻ đảng viên cho 1 đảng viên.

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477