Hoạt đông Đảng-Đoàn

Ngày 04/04/2019 Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho một công đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Nhằm nâng cao vai trò của người phụ nữ nói chung, nữ Cán bộ viên chức tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang nói riêng. Chiều ngày 8/3/2019, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910 – 2019) với sự tham dự của đông đảo nữ cán bộ, cán bộ viên chức trong bệnh.

Công tác phát triển Đảng trong thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết của Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã đề ra nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có chất lượng phục vụ bệnh viện. Ngày 04/05/2018, được sự đồng ý của Thường vụ Đảng ủy Sở y tế, Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  đã tổ chức lế kết nạp  đảng viên mới  là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.