Thứ ba, 15 Tháng 12 2020 08:27

Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện chương trình chống lao dành cho cán bộ lao tuyến huyện, xã năm 2020

Ngày 14/12/2020 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện chương trình chống lao dành cho cán bộ lao tuyến huyện, xã năm 2020. Buổi tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 14/12/2020 tạp huấn cho các cán bộ tuyến huyện, ngày 15/12/2020 tập huấn cho cán bộ tuyến xã.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Admin