Thông báo sử dụng đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi người dân về Covid-19.

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 1799/SYT-NVY V/v Thông báo sử dụng đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi người dân về Covid-19.