Văn bản Sở Y tế

Về việc triển khai Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Về việc triển khai Thông tư số 13/2019/BYT ngày 05/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tải về Phụ lục Thông tư 13/2019/BYT

Về việc triển khai Quyết định số 528/TT-NV3 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 477/QĐ-TTCP của tổng Thanh tra Chính Phủ

Tải về Quyết định số 477/QĐ-TTCP

Về việc giảm bớt các thủ tục hành chính trong cấp, cấp bổ sung phạm vi hoạt động CCHN khám bệnh, chữa bệnh.

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1744/CT-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

Chỉ thị 1744/CT-UBND

 
 
Powered by Phoca Download

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477