Văn bản Sở Y tế

Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 cảu Thủ tướng chính phủ

Về việc tấn công cảnh báo lừa đảo thông qua các chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà tri ân cho khách hàng.

Về việc triển khai thực hiện thông tư 56/2017/TT-BYT

Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017

Về việc triển khai hướng dấn số 46-HD/BTGTU ngày 08/03/2018 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy

 
 
Powered by Phoca Download