Văn bản Sở Y tế

V/v Thông báo sử dụng đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi người dân về Covid-19.

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 1371/CT-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Tải về Chỉ thị số 1371/CT-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang.

V/v thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang

Tải về Kế hoạch số 1007/KH-UBND

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 739/KH-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Tải về Kế hoạch 739/KH-UBND 

KẾ HOCH Thực hiện “Năm Dân vn khéonăm 2020

Kế hoch s645-KH/UBND

 
 
Powered by Phoca Download