Văn bản khác

Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung, huỷ bỏ một số khu vực được xác định khu vực cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Về việc triển khai Kế hoạch số 1399/KH-STTTT ngày 26/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông

Quy định về chất lượng nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Về việc thành lập Chi hội Phổi và phát triển hội viên

 
 
Powered by Phoca Download