Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 09:35

Kết nạp đảng viên mới

Ngày 11/05/2020 Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho một đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Một số hình ảnh: