Kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú vào Đảng

(Thứ ba, 09/07/2019, 07:45)

Ngày 08/07/2019 Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang đã tổ chức kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú vào Đảng. Ngoài ra còn trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 4 đảng viên dự và trao thẻ đảng viên cho 1 đảng viên.

Một số hình ảnh của buổi lễ: