Thứ ba, 09 Tháng 7 2019 07:45

Kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú vào Đảng

Ngày 08/07/2019 Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang đã tổ chức kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú vào Đảng. Ngoài ra còn trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 4 đảng viên dự và trao thẻ đảng viên cho 1 đảng viên.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477