Lễ kết nạp đảng viên mới

(Thứ sáu, 05/04/2019, 14:09)

Ngày 04/04/2019 Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho một công đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Một số hình ảnh: