Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

(Thứ sáu, 04/05/2018, 08:10)

Công tác phát triển Đảng trong thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết của Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã đề ra nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có chất lượng phục vụ bệnh viện. Ngày 04/05/2018, được sự đồng ý của Thường vụ Đảng ủy Sở y tế, Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  đã tổ chức lế kết nạp  đảng viên mới  là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Hoàng Vũ, Bí thư chi bộ - Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong Ban chấp hành chi uỷ , Ban giám đốc cùng toàn thể đảng viên, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo các khoa phòng và các đoàn viên ưu tú thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ đồng chí Trần Hoàng Vũ, Bí thư chi bộ - Giám đốc Bệnh viện đã công bố Quyết định kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú : Thạch Huỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phan Thị Ngọc Dư, Trần Thị Kiều Trang, Nguyễn Thị Kim Ngoan.

Tại lễ kết nạp đồng chí Trần Hoàng Vũ, Bí thư chi bộ - Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị. Đồng thời đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên trẻ  tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Buổi lễ đã được tiến hành trang nghiêm và đúng theo các quy định của Điều lệ Đảng.

Một số hình ảnh của buổi lễ: