Tin tức bệnh viện

Ngày 2/3/2015 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang tổ chức Đại hội cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2015. Đây là đại hội diễn ra hàng năm nhằm báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, công tác thanh tra công đoàn, kết quả thi đua khen thưởng, phương án thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời triển khai các kế hoạch năm mới trong năm 2015.

Ngày 27/01/2015 Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Hậu Giang tổ chức Hộ nghị tổng kết hoạt động chương trình chống lao năm 2014 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015.

Thứ ba, 21 Tháng 10 2014 09:03

Tập huấn quản lý lao kháng thuốc

Nhằm để nắm vững quy trình quản lý lao kháng thuốc (PMDT) và đóng gói, vận chuyển mẫu đờm khi chương trình triển khai. Thực hành và làm đúng các bước đóng gói mẫu đờm theo quy định.