Tin tức bệnh viện

Ngày 02/8/2017 tập thế cán bộ công chức, viên chức Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tiến hành tổng vệ sinh khuôn viên bệnh viện để chào mừng ngày Đại hội điểm Đại hội điểm tại Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là một sự kiện hết sức ý nghĩa quan trọng vì Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang được chọn làm nơi để Đại hội điểm vào ngày 08/08/2017.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh