Văn bản mới

V/v triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BYT và Thông tư số 07/2020/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 Tải về Thông tư số 06/2021/TT-BYT

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 1371/CT-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Tải về 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 739/KH-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Tải về Kế hoạch 739/KH-UBND 

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu bia

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477