Thứ năm, 21 Tháng 5 2020 09:26

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang phát động trồng cây nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, ngày 19-5, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang đã tỗ chức  trồng cây kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ.

Một số hình ảnh:

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477