Thứ năm, 02 Tháng 1 2020 10:16

Hội nghị cán bộ công chức viên chức 2020

Ngày 30/12/2019 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2020. Đây là hoạt động diễn ra hàng năm nhằm báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị báo cáo các hoạt động về công đoàn, báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết hội nghị CBVC năm 2019, báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu. Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động năm 2019, các báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng, thông qua các quy chế chi tiêu nội bộ. 

Hội nghị cũng nghe các ý kiến đóng góp phê bình và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị.

Một số hình ảnh:

Dara