Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 07:50

Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử

Tiếp tục thưc hiện theo Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử và Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/06/2015 của Bổ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Ngày 23/09/2019 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang đã tổ chức tập huấn cho Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, Quy chế dân chủ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn: