Thứ tư, 12 Tháng 6 2019 09:50

Tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 11/06/2019 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hậu Giang kết hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang hỗ trợ tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Phần quà hỗ trợ bao gồm 15 suất cho 15 bệnh nhân gồm có: 10kg gạo, 01 thùng mì và kèm theo 01 phần quà của dự án chuơng trình Chống Lao quốc gia.

Một số hình ảnh:

 

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477