Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2019

Người viết:

Vào lúc 13h30’ ngày 10 tháng 01 năm 2019. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2019. 

Với sự có mặt đầy đủ của tất cả Cán bộ công chức viên chức bệnh viện. Đây là hoạt động nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Một số hình ảnh của Hội nghị: