Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Người viết:

Ngày 10 tháng 5 năm 2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH công an tỉnh Hậu Giang tập huấn Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tham dự buổi tập huấn có 26 viên chức là thành viên đội PCCC của đơn vị.

Các thành viên được tâp huấn về: các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Một số vấn đề cơ bản về công tác PCCC; Một số biện pháp phòng cháy cụ thể; Tổ chức, biên chế, nhiệm vụ của đội PCCC cơ sở; Những vấn đề cơ bản về công tác chữa cháy; Một số vấn đề cơ bản về công tác Cứu nạn cứu hộ.

Các học viên được thực hành về công tác chữa cháy tại bệnh viện.

 

 

Văn Linh