Kế hoạch triển khai tiếp nhận đặt lịch khám chữa bệnh qua sô điện thoại và qua ứng dụng trên điện thoại di động (Hậu Giang)