Kế hoạch triển khai tiếp nhận đặt lịch khám chữa bệnh qua sô điện thoại và qua ứng dụng trên điện thoại di động (Hậu Giang)

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477