Thông báo mời tham dự hội thảo khoa học chủ đề "Quản lý COPD-Từ hướng dẫn đến thực hành lâm sàng"