Văn bản khác

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BCA, ngày 10/3/2020 của Bộ Công an

Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 
 
Powered by Phoca Download

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477