Văn bản Sở Y tế

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 739/KH-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Tải về Kế hoạch 739/KH-UBND 

KẾ HOCH Thực hiện “Năm Dân vn khéonăm 2020

Kế hoch s645-KH/UBND

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về Chỉ thị 475/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ

Tải về Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Về việc triển khai Kế hoạch số 1399/KH-STTTT ngày 26/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông

 

 
 
Powered by Phoca Download

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477