Văn bản Sở Y tế

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BYT

icon Thông tư 31/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định về công tác thi đua khen thưởng.

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018

Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành y tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020

 
 
Powered by Phoca Download

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477