Văn bản Sở Y tế

Về việc triển khai thực hiện thông tư 56/2017/TT-BYT

Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 cảu Thủ tướng chính phủ

Về việc tấn công cảnh báo lừa đảo thông qua các chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà tri ân cho khách hàng.

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 3 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế.

 Tải về Thông tư 39

Về việc hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

 
 
Powered by Phoca Download

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477