Văn bản Sở Y tế

Về việc triển khai thông tư 11/2008/TT-/BTP ngày 30/07/2018 cuả Bộ trưởng Bộ tư pháp

 Thông tư 11/2018/TT-BTP

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1677/BYT-BH ngày 28/03/2018 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT

Về việc triển khai Nghị quyết số 485/NQ-UBTVQH14 Của Ủy ban thường vụ quốc hội

Về việc triển khai Chỉ thị số 03CT/UBND CủaUBND tỉnh Hậu Giang

Về việc triển khai hướng dấn số 46-HD/BTGTU ngày 08/03/2018 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy

 
 
Powered by Phoca Download

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477