Văn bản Sở Y tế

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BYT

Tải về Thông tư 30

V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức và người lao động Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức và người lao động Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BYT ngày 30/08/2018

Thông tư 20/2018/TT-BYT

Về việc triển khai thông tư số 20/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 
 
Powered by Phoca Download

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477