Tin tức bệnh viện

Nhằm đảm bảo thực hiện các quy trình, qui định, chủ trương của Chương trình Chống lao Quốc gia hiệu quả, Từ ngày 09-18/5/2023, Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang đã thành lập Đoàn công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động chương trình chống lao quý I năm 2023.

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang đã tổ chức tập huấn năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho các cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ viên chức trong Bệnh viện làm tăng sự hài lòng của thân nhân, bệnh nhân và đồng nghiệp.

Thứ sáu, 05 Tháng 5 2023 14:43

Tháng 5 chào cờ nhớ Bác

Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang tổ chức chào cờ tháng 5/2023 kết hợp tưởng nhớ Bác Hồ nhân dịp 19 tháng 5

 Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang chủ động test nhanh Covid-19 cho nhân viên y tế và thân nhân, bệnh nhân.

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477