Giới thiệu chung

Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế Hậu Giang.

Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đề án tổ chức lại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang thành Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang.

Với tổng diện tích 9000m2 Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang được xây dựng 1 trệt một lầu chia làm 5 khu. Bệnh viện có số giường là 50 giường bệnh và 70 biên chế Cán bộ, Công chức, Viên chức, trong đó có 10 biên chế chỉ đạo từ tuyến trước.

Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang có tất cả 8 khoa phòng trực thuộc:
- Phòng gồm có:
+ Phòng Tổ chức - Hành chính
+ Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến - Tài chính kế toán -Quản lý chất lượng bệnh viện
+ Phòng điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng
- Khoa gồm có:
+ Khoa Khám bệnh-Hồi sức cấp cứu
+ Khoa Lao
+ Khoa Bệnh Phổi
+ Khoa Dược - Vật tư và trang thiết bị y tế
+ Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh

Trên đây là phần giới thiệu khái quát về Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang. 

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477