Thứ tư, 24 Tháng 4 2024 08:30

Kiểm tra, giám sát hoạt động Chương trình chống lao quý I/2024

Để đảm bảo việc thực hiện một cách kịp thời và thống nhất. Từ ngày 15-22/4/2024, Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang đã thành lập Đoàn công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động CTCL quý I năm 2024.

Tham gia Đoàn công tác có BSCKI. Nguyễn Thanh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo phòng Xét nghiệm, Phòng KH-CĐT-TCKT-QLCLBV đã đến làm việc tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố về nội dung kiểm tra triển khai hoạt động phát hiện và điều trị bệnh lao.

Ảnh: Đoàn công tác làm việc tại TTYT TP Ngã Bảy.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành giám sát thực hiện các hoạt động: Giám sát công tác thống kê báo cáo; Công tác xét nghiệm; Công tác phối hợp PPM; Cũng cố hồ sơ sổ sách công tác lao, lao kháng thuốc; công tác cập nhật trên phần mềm Vitimes; đồng thời thực hiện giám sát và đánh giá chéo theo các nội dung trên bảng điểm giám sát theo qui định của Chương trình Chống lao Quốc gia tại tuyến huyện và xã đảm bảo việc thực hiện một cách kịp thời và thống nhất.

Ảnh: Đoàn công tác làm việc tại TTYT huyện Phụng Hiệp.

Kết quả kiểm tra nhận định 3 tháng năm 2024 về thực hiện các chỉ tiêu, chỉ số chính của CTCL tại TTYT huyện Vị Thủy:

- Tổng số người nghi lao xét nghiệm đờm trực tiếp (PH): 195/852 đạt 22,8%

- Tổng số và tỷ lệ BN lao trẻ em thu nhận: 1/4 đạt 25%

- Tỷ lệ điều trị thành công (khỏi + hoàn thành) của BN lao thường: 21/21 đạt 100%

- Tổng số BN lao đa kháng thuốc được thu nhận quản lý điều trị tại huyện (lũy tích): 3

- Tổng số người xét nghiệm Xpert: 11/115 đạt 9,5%

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Chương trình chống lao được thực hiện tại tất cả các tuyến, các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố được tuyến trên kiểm tra, giám sát, hỗ trợ định kỳ; Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá, hỗ trợ các hoạt động Chương trình chống lao, đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả, với mục tiêu phát hiện và điều trị, cung ứng thuốc cho bệnh nhân lao, lao kháng thuốc được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của chương trình chống lao quốc gia, khống chế nhiễm lao đa kháng thuốc và hướng tới loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng, góp phần đạt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh lao vào năm 2030.

Tin: Thanh Hồng 

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477