Thứ sáu, 31 Tháng 12 2021 19:35

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Ngày 31/12/2021 Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022.Đây là hoạt động diễn ra hàng năm nhằm báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị báo cáo các hoạt động về công đoàn, báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021, báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động năm 2021. Các báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng, thông qua các quy chế chi tiêu nội bộ.Hội nghị cũng nghe các ý kiến đóng góp phê bình và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị. Một số hình ảnh:

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477