Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020 16:16

Lễ kết nạp đảng viên mới

 Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua Chi bộ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm chỉ đạo chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức nhiều phong trào thi đua, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng.

Trải qua thời gian rèn luyện, phấn đấu, thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng và trưởng thành trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao; được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đồng chí đảng viên trong chi bộ, công đoàn viên ưu tú Nguyễn Mai Thị Hồng Tho và Nguyễn Tuyết Minh đã tự khẳng định được bản thân, tự nguyện xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Lúc 14 giờ ngày 10/7/2020 tại Chi bộ bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức lễ kết nạp cho 02 đồng chí Nguyễn Mai Thị Hồng Tho và Nguyễn Tuyết Minh. Trong buổi lễ kết nạp 02 đồng chí đọc tuyên thệ và hứa hẹn trước Chi bộ sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477