Giới thiệu chung

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế Hậu Giang.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi được thành lập theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 15/04/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Với tổng diện tích 9000m2 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang được xây dựng 1 trệt một lầu chia làm 5 khu. Bệnh viện có số giường là 50 giường bệnh và 70 biên chế Cán bộ, Công chức, Viên chức, trong đó có 10 biên chế chỉ đạo từ tuyến trước.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang có tất cả 9 khoa phòng trực thuộc:
- Phòng gồm có:
+ Phòng Tổ chức - Hành chính
+ Phòng Kế Hoạch – Chỉ đạo tuyến
+ Phòng Tài chính – Kế toán 
- Khoa gồm có:
+ Khoa Hồi sức cấp cứu
+ Khoa Lao
+ Khoa Bệnh Phổi
+ Khoa khám
+ Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh
+ Khoa Dược trang thiết bị y tế.

Trên đây là phần giới thiệu khái quát về Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang.